Điều khoản sử dụng

MUA VỀ CHỦ ĐỘNG CHANGE PASS 1-2Đ, TRÁNH TÌNH TRẠNG ĐỂ LÂU MÌNH SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.